Terug naar overzicht

De energietrends van 2022: grote visies in de praktijk waarmaken

28.01.2022

Wat zijn de energietrends van 2022? We gingen in gesprek met Kim Vaessen (CEO), Geert Cardinaels (Innovation Driver) en Steven Verjans (Sales Driver) om te horen hoe zij de toekomst zien.

Hernieuwbare energie 

Iedereen is het erover eens dat hernieuwbare energie een vaste waarde is geworden. Kim: “Waar we vroeger nog wel eens bedenkelijke blikken kregen bij het voorstellen van onze systemen van vloer-, wand en plafondverwarming en koeling, is dat vandaag heel anders.” Steven beaamt dit: “Onze klanten [installateurs, red.] vertellen me dat mensen die bouwen of verbouwen veel meer interesse hebben in wat mogelijk is op vlak van energie, ook gestimuleerd door de overheid natuurlijk.”

Kleiner & modulair bouwen

In 2021 besliste de Vlaamse regering om de inname van open ruimte te halveren tegen 2025 en te stoppen tegen 2040. Deze ‘betonstop’ leidt voorlopig niet tot minder nieuwbouw want in de eerste 9 maanden van 2021 kwamen er 14% nieuwe residentiële gebouwen bij.  Geert: “Toch zullen we in de toekomst anders moeten gaan bouwen om milieubewust met de grond en materialen om te gaan. Nieuwbouw woningen worden steeds kleiner en dat is een positieve ontwikkeling. Modulaire woningen die men in de fabriek volledig afmaakt, winnen bijvoorbeeld aan populariteit.”

Het potentieel van renovatie

De betonstop heeft ook grote gevolgen voor de renovatiemarkt. Kim: “De renovatiemarkt zal in de komende jaren enorm groeien omdat we veel meer moeten verbouwen. We merken echter dat weinig verbouwers weten hoeveel opties ze hebben wat hun energievoorzieningen betreft. Neem bijvoorbeeld vloerverwarming: dat kan óók in renovatie, dankzij lage opbouwsystemen. Er is veel meer mogelijk dan mensen denken!”

Meer vraag naar koeling

Ook bij koeling is er veel meer mogelijk dan alleen airco. Steven: “We merkten in 2021 veel meer aanvragen voor koeling via onze systemen dus het betekent dat mensen er meer mee bekend zijn.” Koeling is echter een complex verhaal waar je tijd voor moet nemen om je in te verdiepen. Kim: “Daarom is het belangrijk iedere situatie apart te bekijken en te beslissen welk systeem van verwarmen en koelen het beste is. Wij adviseren onze installateurs, die op hun beurt hun klanten adviseren.”

Complex puzzelwerk

Dit advies wordt steeds belangrijker omdat alles ingewikkelder wordt. Geert: “Onze werkwijze is hierdoor ook veranderd. In plaats van enkel te focussen op onze producten kijken we nu veel meer naar het totaalplaatje. Hoe zorgen we in dit project voor optimale verwarming en koeling, rekening houdend met alle andere factoren?” Vaak is dit een heel puzzelwerk waar je up to date kennis voor moet hebben. Kim: “Daarom dat we zeer actief zijn in denkgroepen en innovatieprojecten om de vinger aan de pols te houden. Ook hebben we vorig jaar de Climatrix Academy opgericht. Deze technische diepgang zal in de toekomst enkel meer worden.”

Prijsstijgingen

Zo komen we bij een hot topic: de prijsstijgingen van energie en bouwmaterialen. Kim: “Hier kunnen we niet direct iets aan veranderen natuurlijk, maar waar we wel de nadruk op zullen blijven leggen is het goed informeren van installateurs, bouwers en verbouwers over hoe ze het best (ver)bouwen op een energiezuinige manier. Met extra aandacht voor comfort. Want als je je goed voelt in je huis – en je blij bent met de investeringen die je gemaakt hebt in jouw energievoorziening – dan is onze taak volbracht!”

Conclusie: energietrends in 2022

De komende jaren zal de bouwsector actief bezig zijn om de praktische gevolgen van de politieke beslissingen rond klimaatverandering in de praktijk om te zetten. De grote visies zullen dan op kleine schaal waargemaakt moeten worden. Op dit moment lijkt dit voor heel wat onzekerheden te zorgen bij (ver)bouwers. Het is onze taak om hen zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces. Want het einddoel kennen we: onze (klein)kinderen een leefbare planeet achter te laten.