Terug naar overzicht

Bereken je totale warmteverlies volgens NBN EN 12831 en win E-peil punten met ClimaCalcul

05.09.2018

Bij nieuwbouw of renovatie van woningen is energiezuinig bouwen een must. Je wil dus koste wat het kost warmteverlies voorkomen. Met het programma ClimaCalcul dat Climatrix samen met bouw-energie.be ontwikkelde, kan jouw architect of installateur het warmteverlies tot in de puntjes in kaart brengen. Je kan dan gerichte actie ondernemen. Dat is aangeraden omdat warmteverlies resulteert in een verhoogd E-peil en ieder E-peil punt dat je dan moet wegwerken heeft een gemiddelde investeringskost van € 700. Als je de warmteverliespunten kent, kan je ze aanpakken en op die manier heel wat geld besparen. In dit artikel leggen we uit waarom een correcte, gedetailleerde warmteverliesberekening zo cruciaal is voor jouw bouw of renovatie.

Hoe laag E-peil bereiken met warmteverliesberekening

Wat is warmteverlies?

Het totale warmteverlies is het nodige vermogen dat de opwekker – dit kan bijvoorbeeld een ketel of warmtepomp zijn – moet kunnen leveren. Afhankelijk van de opwekker en afgiftesystemen zoals vloerverwarming, klimaatwand, klimaatplafond of radiatoren (dit is het beschikbaar vermogen) – worden de vertrek en retourtemperaturen bepaald. Deze waarden zijn belangrijk voor het EPB dossier. Het totale warmteverlies bestaat onder andere uit:

  • Transmissieverlies voor de volledige wooneenheid: isolatiewanden, vloeren, zolder en glaspartijen
  • Ventilatieverlies (type A, B, C en D) voor de volledige wooneenheid
  • Opstartverliezen voor de volledige wooneenheid

Energiezuinig bouwen en renoveren is een must

Bouwen is de dag van vandaag niet meer simpel. De Europese en Vlaamse wetgevers verplichten nieuwbouwers en mensen die hun woning grondig willen renoveren tot het nemen van een aantal – vaak kostelijke – maatregelen om het energiepeil van hun woning laag te houden. Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen met een bouwaanvraag sinds 2006 moeten verplicht een bepaald E-peil halen. Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Het behalen van het E-peil is een van de EPB-eisen (energieprestatieregelgeving) voor een nieuw gebouw of bij een ingrijpende energetische renovatie. Van 2018 tot eind 2019 is het maximale E-peil per wooneenheid E40 en in 2020 verlaagt het al naar E35. Haal je dat peil niet, krijg je een fikse boete. Scoor je lager dan het E-peil, dan kan je genieten van verschillende premies en serieuze kortingen. Op die manier wil de overheid energiezuinig wonen promoten.

 

Nieuwbouw (of gelijkwaardig) Maximaal E-peil
met datum van bouwaanvraag of melding voor wooneenheid
van 2006 tot eind 2009 E100
van 2010 tot eind 2011 E80
van 2012 tot eind 2013 E70
van 2014 tot eind 2015 E60
van 2016 tot eind 2017 E50
van 2018 tot eind 2019 E40
2020 E35
2021 E30

 

Kader: het maximale E-peil wordt steeds strenger (bron: Vlaanderen.be)

Een juiste E-peil berekening spaart geld

Een laag E-peil is dus niet enkel wettelijk verplicht, maar kan je ook heel wat geld uitsparen omdat de overheid energiezuinigheid beloont. Een goede berekening is dan essentieel. Je EPB-verslaggever is hiervoor aangesteld. Die verslaggever kan de ontwerpende architect zijn, maar ook een andere architect of ingenieur. De verslaggever zal tijdens het bouwproces opvolgen en rapporteren of er aan de energienormen voldaan wordt. Het is enorm belangrijk dat de berekeningen juist worden uitgevoerd omdat eens de EPB-aangifte is ingediend en het energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw is afgeleverd door de overheid, het toegekende E-peil definitief is.

Warmteverliesberekening als EPB stavingsstuk

De EPB verslaggever berekent op basis van materiaal- en installatiekeuzes of de energienormen in het bouwproject behaald zullen worden of niet. Het juiste stavingsstuk en documenten zoals legplannen van vloerverwarming, klimaatwanden en -plafonds zijn cruciaal voor een goede berekening. Ze worden steeds belangrijker naarmate de normering strenger wordt. Jammer genoeg gebeurt de warmteberekening vaak op een onprofessionele manier omdat installateurs geen toegang hebben tot de laatste berekeningstools. Met ClimaCalcul helpt Climatrix haar installateurs en architecten om in de offertefase een zo correct mogelijke warmteverliesberekening te doen, dat tevens ook als stavingsstuk kan dienen voor de EPB verslaggeving. Op die manier garandeert Climatrix dat iedereen die bouwt of renoveert een goede inschatting krijgt van het E-peil van zijn of haar woning.

Climatrix berekent volgens norm NBN EN 12831:2003

Hoe berekent Climatrix het warmteverlies in jouw woning?

  • Climatrix bepaalt de nodige warmtebehoefte ruimte per ruimte volgens de norm NBN En 12831 en de bijbehorende nationale bijlage NBN EN 12831 ANB:2015 (conform de bijlage XVI bij het ministerieel besluit van 2 april 2007). Hierdoor kan de warmteverliesberekening gebruikt worden in het EPB dossier als stavingsstuk.
  • Climatrix maakt een gedetailleerd ontwerp van het afgiftesysteem waarmee aan de warmtebehoefte van alle ruimtes voldaan wordt. In de ontwerpfase worden ook de ontwerpvertrek- en retourtemperatuur van het systeem bepaald.
  • Climatrix levert de juiste stavingsstukken aan voor het EPB dossier en hierdoor kan men 4-6 E-peil punten winnen t.o.v. een dossier waarbij deze stavingsstukken niet beschikbaar zijn. Het verlagen van het E-peil met 1 punt gaat gepaard met ongeveer 700 euro (ruwe schatting) aan investeringskosten. Door de juiste stavingsstukken af te leveren helpt Climatrix dus mee aan het halen van de nieuwe E40 norm voor nieuwbouwprojecten.

Conclusie: de voordelen van warmteverliesberekening

Wie bouwt, moet tegenwoordig rekening houden met talrijke eisen rond energiezuinig wonen. Iedere woning krijgt een E-peil toegekend op basis van een uitgebreide EPB rapportage. Hoe lager je E-peil, hoe energiezuiniger je woning is en hoe meer geld het je zal uitsparen op de lange termijn. De E-peileisen worden steeds strenger. Omdat het steeds moeilijker wordt om een laag E-peil te bereiken, worden goede detailberekeningen voor de EPB verslaggeving steeds belangrijker. Want als er iets niet klopt in de berekening, zal je hier uiteindelijk in E-peilpunten voor betalen. Met ClimaCalcul van Climatrix kunnen installateurs en architecten exact uitrekenen hoeveel totaal warmteverlies er plaatsvindt in jouw woning, zodat jouw woning minder E-peilpunten heeft en jij hier financieel voor beloond kan worden.