• 1
  • 5
  • 8
  • 2
  • 3
  • 0

aantal meter vloerverwarmingsbuis

x 0,02 =
0

Steun de Warmste Week met Climatrix!

Wij bij Climatrix vinden dat we niet alleen warmte moeten verkopen, maar ook warmte mogen schenken aan mensen (of dieren) die om een of andere reden uit de boot vallen of het moeilijk hebben.

Het lag dan ook voor de hand dat wij ons zouden engageren voor de Warmste Week, de jaarlijkse actie van Studio Brussel om geld voor goede doelen in te zamelen. We schenken namelijk 2 eurocent per verkochte meter buis van onze vloerverwarming aan drie goede doelen tijdens de maand november.

Doe je mee met ons om de komende weken gezellig warm te maken?

De Droomboom

Ze ontdekken de creatieve talenten van kinderen én betrekken de ouders om ze meer te verbinden.

Limburgs Kankerfonds

Het bestaande kankeronderzoek in Limburg financieel te steunen.

VZW Stijn – Sint-Gerardus

Een netwerk van voorzieningen waar meer dan 1500 mensen dagelijks zorg verlenen aan personen met een beperking.

Top